Velkommen til Færder leirskole
 
 
Det blir en leirskoleuke der mye av undervisningen foregår ute i naturen på denne
fantastiske øya midt i Oslofjorden. Vi får prøvd oss på sjøen med både båter,
sjøvettregler og fiske. Elevene lager også sin egen flåte som de konkurrerer med. 
Vi skal selvsagt også lære mer om og høre den spennende krigshistorien fra Bolærne.

Det blir en tverrfaglig uke med utgangspunkt i faget kroppsøving/friluftsliv. 
Fagene mat og helse, historie, musikk og til slutt kunst og håndverk blir også en del av
undervisningen.
Gjeldende læreplan for grunnskolen i Kroppsøving (aktivitet og friluftsliv) sier dette om hovedområdet:

«Elevene skal utvikle kompetanse gjennom et bredt utvalg av lek og aktivitetsformer, utvikle allsidighet og lære å praktisere og verdsette trygg ferdsel og opphold i naturen.»
Tema: «Leirskole ved havet»
Livet i fjæra
Kanotur
Krigshistorie
Se dagsprogram lenger 
ned på siden!
Dag 1: Orientering og lek i fjære pluss garnsetting. 
Ankomst på formiddagen
Undervisning: Orientering ved bruk av planskisse og kart. Elevene deles inn i grupper
Elevene skal ved hjelp av to «kart» orientere seg og bli kjent med arealet innendørs og nærområdet utendørs. Det vil være ulike poster med spørsmål, som gir en anelse av hva man skal lære i løpet av leirskoleuken. Vi vil også ha et opplegg der elevene lærer å ro i tillegg til kanopadling. På kvelden vil vi sette garn, teiner og ruser så vi neste dag kan se hva som er fanget i havet i løpet av natten. 
Kvelden: Fritid med mulighet for å bade og åpen gymsal
Dag 2: Utedag med «Livet i fjæra»
Vi er hele dagen på Østre Bolæren.
Undervisning: Vi deler gruppen i to. Den ene gruppen vil få innføring i «Livet i fjæra» fra Oslofjordens friluftsråd. Den andre gruppen henter garn, renser gang og lærer om det å fange mat i havet. Etter lunsj bytter gruppene
Kvelden: Kinokveld med «Kongens nei» eller Elevkveld
Elevene får stå på scenen å vise hva de kan, ha en lek eller lignende
Dag 3: Utedag med flåtebygging og undervisning om Bolærne sin militærhistorie
Vi er hele dagen på Østre Bolæren.
Undervisning: Vi deler gruppen i to. Den ene gruppen vil få innføring i over 100 års med militærhistorie på Østre Bolæren. Undervisningen blir gitt av Tønsberg forsvarsforening. Den andre gruppen bygger egne flåter og har en padlekonkurranse på sjøen. Etter lunsj bytter gruppene
Kvelden: Festkveld med musikkquiz og disco.
Dag 4: Færderstafetten og hjemreise
Frem til lunsj er vi på Østre Bolæren.
Undervisning: Vi deler gruppen mange små grupper. Vi har laget en stafett med ulike oppgaver. Det er både oppgaver for de som liker fysisk aktivitet, presisjon, lek og kunnskap. Det gjør at alle kan delta. Etter lunsj er det hjemreise

 
Dagsprogram!
*Det kommer ingen kostnader  for bruk av lærer fra vertskommunen i tillegg til prisen
Mat og helse
Kunst og håndverk
Historie
Musikk
Kroppsøving
Fra kr. 
2390,-*