Velkommen til Gulsrud leirskole
 
 
Det blir en leirskoleuke med innhold og opplevelser fra «gamle dager». 
Vi snakker om en tidslinje fra ca. 900 f.kr til ca. 1970 e.kr
Det blir en tverrfaglig uke med utgangspunkt i faget samfunnsfag (historie). 
Fagene kunst og håndverk, mat og helse, musikk og til slutt kroppsøving
blir også en del av undervisningen

Gjeldende læreplan for grunnskolen i Samfunnsfag (historie, geografi, samfunnsfag) sier dette om hovedområdet:

«Hovudområdet dreier seg om undersøking og drøfting av korleis menneske og samfunn har forandra seg gjennom tidene.»
Fra kr. 
1990,-*
Tema: Leirskole fra «gamle dager»
Hringariki Museum
Blaafarveværket
Gulsrud leirsted
Dag 1: Ankomst og orientering
Ankomst mandag formiddag med lunsj (ved bestilt matservering)
Undervisning: Orientering ved bruk av planskisse og kart. Elevene deles inn i grupper
Elevene skal ved hjelp av to «kart» orientere seg og bli kjent med arealet innendørs og nærområdet utendørs. Det vil være ulike poster med spørsmål, som gir en anelse av hva man skal lære i løpet av leirskoleuken
Kvelden: Matkurs fra gamledager
Det blir et enkelt matkurs om mattradisjon. Elevene deles inn i grupper med ansvar for de ulike middagene. Ellers er det frilek frem til legging
Dag 2: Veien kulturminnepark – En reise gjennom 3000 år. 
Avreise til «Veien» etter frokost 
Undervisning: 3000 års historie fra nærområdet til Tyrifjorden
Opplegget gjennomføres av undervisningsleder på Veien kulturminnepark.
Gjennomgang av utstillingen «Opprinnelse: Buskerud. Fra stein og bein til makt og prakt».
Det blir informasjon om Østlandets største gravfunn fra jernalderen. Vi har et spennende rollespill i Langhuset (fra ca. år 0 – 200 e.Kr.). Det blir også jernalderstafett og bueskyting på Veien kulturminnepark.

Kvelden: Elevkveld
Dag 3: Uteaktiviteter
Hele dagen på Gulsrud leirsted
Undervisning: Vi deler opp i grupper og gjennomfører ulike aktiviteter.
Eksempler på aktiviteter er kanotur og «Energikampen» fra NRK.
Kvelden: Quiz og disco
Dag 4: Avslutningsdag med mulighet for hel undervisningsdag med Blaafarveværket 
Etter at alle har pakket og ryddet har vi enten et avslutningsopplegg på Gulsrud eller vi reiser til Blaafarveværket med full undervisningsdag der.
Undervisning: De som ønsker en hel dag på Blaafarveværket får oppleve «Værket», Haugfossen og en guidet tur i Koboltgruvene. Opplegget gjennomføres av pedagogene på Blaafarveværket. Etter å ha vært i Koboltgruvene får alle elvene mulighet til å blåse sin egne «Blå perle» før avreise. Dette er en veldig spennende aktivitet.
Dagsprogram!
Se dagsprogram lenger 
ned på siden!
 
*Det kommer ingen kostnader  for bruk av lærer fra vertskommunen i tillegg til prisen
Mat og helse
Kunst og håndverk
Historie
Musikk
Kroppsøving